Bevolkingsstudie Seksuele Gezondheid 2009

De bevolkingsstudie 2009 is uitgevoerd als onderdeel van de Monitor seksuele en reproductieve gezondheid, zorgbehoefte en zorggebruik. Het doel van deze monitor is het periodiek in kaart brengen van de seksuele en reproductieve gezondheid en gezondheidszorg in Nederland.

Deze studie naar de seksuele gezondheid in Nederland vormt de eerste herhalingsmeting van het periodieke bevolkingsonderzoek. Het onderzoek geeft inzicht in de actuele situatie otrent seksuele gezondheid in Nederland en eventuele verschuivingen sinds 2006.

De volgende thema’s komen aan de orde:

  • anticonceptie en ongewenste zwangerschappen
  • soa/hiv risicogedrag en seksueel geweld
  • ruilseks
  • houding ten aanzien van mannelijke seksualiteit
  • seksuele interactiecompetentie
  • seksualiteitshulpverlening. 

De onderstaande rapportage biedt een globaal overzicht van de onderzoeksresultaten.

De steekproef omvat 6428 mannen en vrouwen van 15 tot en met 70 jaar, en is representatief voor de Nederlandse bevolking voor wat betreft leeftijd, geslacht, opleiding en stedelijkheid.