Gender en SRGR extra stimulans nodig op internationale agenda

Nederland meent dat SRGR en gender een extra stimulans nodig hebben op de internationale ontwikkelingsagenda. Dat is de uitkomst van een rondetafelbijeenkomst op 18 februari 2013, georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) staan voor alle rechten rond seksualiteit en het krijgen van kinderen. Deze rechten sluiten nauw aan bij de mensenrechten, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Internationale afspraken

In 1994, tijdens de baanbrekende wereldbevolkingsconferentie (International Conference on Population and Development: ICPD) van de VN in Cairo, werden deze mensenrechten vastgelegd in een aantal internationale afspraken en ondertekend door 179 landen. Voor het eerst werden gezamenlijke definities bepaald van de begrippen Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten. De rechten van individuen, in het bijzonder die van jongeren en vrouwen, kwamen daardoor centraal te staan in het internationale bevolkingsdebat. Er werd overeenstemming bereikt voor het ICPD-actieprogramma, waarin afgesproken werd dat SRGR, gendergelijkheid en empowerment van vrouwen voortaan aan de basis zouden staan van ontwikkelingsprogramma’s.
    
In 2000 kwamen de VN met de 8 millenniumdoelen, 8 haalbare, tijdgebonden, realistische doelen ter bestrijding van wereldarmoede. Twee ervan zijn gerelateerd aan het ICPD-actieprogramma: millenniumdoel 3 (gendergelijkheid) en millenniumdoel 5 (het tegengaan van moedersterfte en universele toegang tot reproductieve gezondheid).

Nieuw raamwerk voor internationale samenwerking

In 2014 en 2015 komt er een eind aan respectievelijk het ICPD-actieprogramma en de afspraken rond de millenniumdoelen. Er zijn momenteel  verschillende processen gaande rond de evaluatie van die programma’s.  
Tegelijkertijd wordt er wereldwijd ook nagedacht over een nieuwe agenda voor internationale (ontwikkelings)samenwerking. Dit complexe proces vindt parallel plaats op verschillende platforms, in verschillende wereldregio’s en op verschillende niveaus. Als maatschappelijke organisatie oefent Rutgers WPF invloed uit waar mogelijk. Ook de veldkantoren en partners van Rutgers WPF zijn betrokken bij de consultaties in hun landen.

Post 2015-agenda

Wereldwijd worden consultaties georganiseerd om nieuwe of vernieuwde internationale afspraken te formuleren, onder meer onder de titel ‘Post 2015’. Maatschappelijke organisaties, beleidsmakers en overheden leveren in overleg met elkaar aanbevelingen voor die nieuwe agenda.
Rutgers WPF werkt samen met haar partnerorganisaties in binnen- en buitenland om een bijdrage te leveren aan de aanbevelingen op het gebied van gender, mensenrechten, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), en duurzaamheid.
Zo was er 18 februari 2013 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken een rondetafelbijeenkomst met het maatschappelijk middenveld, waaraan Rutgers WPF deelnam. De uitkomst was dat Nederland meent dat SRGR en gender een extra stimulans nodig hebben op de internationale ontwikkelingsagenda. (Zie ook: Post 2015 discussiepaper met aanbevelingen)

Online consultaties

Veel maatschappelijke organisaties zijn zeer actief bij de online consultaties die ook een bijdrage leveren aan de aanbevelingen voor de ‘Post 2015-agenda’. Bijvoorbeeld op twitter zijn discussies gaande met #Post2015. Wilt u meer weten, volg dan Rutgers WPF op twitter (@rutgerswpf).