Comprehensive Sexuality Education

 • Persbericht, 30 november 2012 |

  Vandaag heeft Lilianne Ploumen, de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, bekend gemaakt dat zij 29 miljoen euro ter beschikking stelt voor de verbetering van seksuele gezondheid en rechten van ruim 10 miljoen jongeren in ontwikkelingslanden. Veel jongeren in ontwikkelingslanden kunnen niet zelf beslissen over hun seksleven of over het aantal kinderen dat ze willen krijgen. Daarmee wordt hun recht op het maken van eigen keuzes systematisch geschonden.

  Lees verder
 • Persbericht, 30 november 2012 |

  Vandaag heeft Lilianne Ploumen, de nieuwe minister voor internationale handel en ontwikkelingssamenwerking, bekend gemaakt dat zij een bedrag van circa 8,6 miljoen euro ter beschikking stelt voor een innovatief programma van Rutgers WPF en Promundo. Het doel van het programma: de aanpak van negatieve effecten van sociale en culturele opvattingen op de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van mannen en vrouwen. Zoals huiselijk geweld en ongewenste zwangerschappen. Vernieuwend is dat het MenCare Programme focust op MANNEN.

  Lees verder
 • Nieuws, 29 november 2012 |

  Vanaf 1 december wordt relationele en seksuele voorlichting verplicht voor het onderwijs. Ook voor het primair onderwijs! Vindt uw school het ook belangrijk om bij te dragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen, dan is het lespakket 'Relaties & Seksualiteit' het meest geschikt. Heeft u nog niet eerder les gegeven in deze thema's of wilt u deze structureel inbedden in de lessen, dan kunt u vanaf 2013 gratis ondersteuning krijgen!

  Lees verder
 • Nieuws, 05 november 2012 |

  Veel huisartsen vinden het lastig om met ouders te praten over de seksualiteit van kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek door studenten onder 41 huisartsen onder begeleiding van pedagoog Channah Zwiep van de UvA.

  Lees verder
 • Persbericht, 31 oktober 2012 |

  Zanger/rapper Bollebof is de nieuwe ambassadeur van de Lovebuzz! De Lovebuzz van Rutgers WPF rijdt vanaf 1 november langs de brugklassen en tweede klassen van Nederland. Bollebof, bekend van ‘Als je van mij was’ en ‘Mijn nummer 1’, vraagt als ambassadeur aandacht voor het bespreekbaar maken van liefde en relaties bij leerlingen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar. Niet alleen in zijn muziek en optredens, maar ook met de Lovebuzz op de scholen: “Vanaf het moment dat de eerste stelletjes om je heen ontstaan, wil je daar meer over weten. Zoals hoe je de aandacht trekt van iemand die je leuk vindt”.

  Lees verder
 • Artikel, 17 oktober 2012 |

  Wat weten brugklassers van liefde, seksualiteit en relaties? Speciaal voor hen rijdt de Lovebuzz vanaf oktober 2012 langs middelbare scholen in Nederland. In de Lovebuzz spelen scholieren een interactieve game en gaan zij een lesuur lang aan de slag met de liefdesissues van 3 meisjes en 3 jongens. Op 30 oktober 2012 is de kick-off.

  Lees verder
 • Artikel, 05 november 2012 |

  De Tweede Kamer heeft het besluit van Minister van OCW, Van Bijsterveldt, waarin staat dat de kerndoelen worden aangepast, ter kennisgeving aangenomen. Dit betekent dat er geen debat meer over de invoering van de kerndoelen zal volgen in de Tweede Kamer en dat de invoering van de kerndoelen op scholen per 1 december een feit is.

  Lees verder
 • Nieuws, 17 oktober 2012 |

  Utrecht - Vanaf 1 december 2012 moeten basisscholen verplicht lessen geven over seksualiteit en seksuele diversiteit. Om aankomende leerkrachten beter voor te bereiden op de beroepspraktijk, heeft Rutgers WPF nu een lespakket voor de pabo: ‘Juf, doet u ook aan seks?’ Het lespakket is online beschikbaar via de website www.seksuelevorming.nl.

  Lees verder
 • Nieuws, 10 oktober 2012 |

  Scholen die leerlingen willen ondersteunen in hun relationele en seksuele ontwikkeling kunnen nu gebruik maken van het vernieuwde 'Lang Leve de Liefde' voor de onderbouw van vmbo, havo en vwo en het praktijkonderwijs. De lesmethode sluit aan bij de belevingswereld van jongeren. Het besteedt aandacht aan het goed voorbereiden op en het leuk maken van de eerste keer, seksuele diversiteit en het aangeven van grenzen. Dit sluit aan bij de recente ontwikkeling dat scholen per 1 december aandacht moeten besteden aan seksuele diversiteit.

  Lees verder
 • Nieuws, 28 maart 2013 |

  Hoe besteed je als jeugdzorginstelling aandacht aan seksualiteit en draag je bij aan een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van jongeren? Met de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Samson naar seksueel misbruik in de jeugd- en pleegzorg, is deze vraag opnieuw actueel. Bij veel jeugdzorginstellingen ontbreekt het nog een duidelijke visie, is er veel handelingsverlegenheid en wordt seksualiteit nog niet als een ontwikkelingsdomein gezien. Om te komen tot een meer samenhangende en duurzame aanpak heeft Rutgers WPF een model ontwikkeld voor visie en beleid op seksualiteit, relaties en omgangsvormen 12+ voor de residentiële jeugdzorg: 'Seksualiteitsbeleid of struisvogelpolitiek'.

  Lees verder
Inhoud syndiceren