Aandachtsgebieden

De internationale werkzaamheden van Rutgers WPF vinden met name plaats in Azië en Afrika, maar ook binnen Europa zijn er diverse projecten. Hier lees u meer over de belangrijkste aandachtsgebieden in ons internationale werk.

Seksuele en relationele vorming

Rutgers WPF voert projecten uit in diverse Aziatische en Afrikaanse landen. De ontwikkelde lespakketten voor seksuele vorming zijn ter plekke bruikbaar. Deze lespakketten voorzien jongeren in complete, accurate, bij de leeftijd passende en op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde seksuele vorming vanuit de universele waarden van respect en mensenrechten; iets waar Rutgers WPF voor staat.

Seksueel  geweld

Rutgers WPF is al verscheidene jaren betrokken bij projecten om seksueel geweld tegen vrouwen te verminderen en slachtoffers van geweld te steunen. Naast de directe hulp aan de slachtoffers van geweld, werkt Rutgers WPF bijvoorbeeld met een aantal Indonesische en Zuid-Afrikaanse partners aan de ontwikkeling van een toolkit gericht op het begeleiden van de daders van huiselijk geweld.

Toegang tot gezondheidszorg  (vooral tot anticonceptie en veilige abortus)

Rutgers WPF ziet haar rol vooral in het verbeteren van de toegang tot zorgvoorzieningen en van de kwaliteit van de zorg – met name op het gebied van gedragsverandering en niet-medische aspecten. Daarnaast is het doel het voorkomen van tienerzwangerschappen en ongewenste zwangerschappen in het algemeen en herhaalde abortussen. De focus is gericht op informatie verstrekken over anticonceptie, het kiezen van een betrouwbaar voorbehoedsmiddel. Ook ondersteunen we en helpen we de toegang tot (veilige) abortus te verbeteren.

Bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen

Rutgers WPF wil veilige, prettige en gewenste seks voor iedereen, ongeacht geslacht, culturele achtergrond en seksuele oriëntatie. Daarom vindt Rutgers WPF praten over seksualiteit belangrijk. Ook op internationaal vlak gaat Rutgers WPF het bespreken en bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen nooit uit de weg. Denk hierbij aan onderwerpen als seksuele diversiteit, seksueel geweld en abortus. Rutgers WPF ondersteunt niet- heteroseksuele groepen (volwassenen en jongeren) vanuit een benadering die gebaseerd is op ieders individuele vrijheid om zijn seksuele rechten te mogen uitoefenen.

Capaciteitsversterking

Capaciteitsversterking is een langdurig proces met als doel partnerorganisaties te ondersteunen zodat zij zelfstandig en op een effectieve manier projecten kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Rutgers WPF biedt capaciteitsversterking op 5 terreinen:

  • ‘Good Practices’;
  • Ontwikkeling van interventies;
  • Projectmanagement;
  • Organisatieontwikkeling;
  • Beleidsbeïnvloeding.