Andere websites van Rutgers WPF

Rutgers WPF ontwikkelt regelmatig websites voor diverse doelgroepen. Hieronder treft u een overzicht aan van deze websites.

Websites voor professionals, ouders, docenten en begeleiders

 

 • www.liefdesloket.nl: een overzicht van materialen en methodieken, die u kunt inzetten tijdens groepsbijeenkomsten met allochtone Nederlanders.

 • www.seksuelevorming.nl: een digitale databank met meer dan 70 geschikt bevonden onderwijsmaterialen, allerhande tips en achtergrondinformatie voor docenten om zelfstandig lessen over seksuele vorming samen te stellen en uit te voeren voor basis- en voortgezet onderwijs.

 • www.begrensdeliefde.nl: overzicht van materialen over seksualiteit en de preventie, signalering en behandeling van seksueel geweld bij mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Bedoeld voor opvoeders en professionals.

 • www.weekvandelentekriebels: voor leerkrachten en ggd-medewerkers en ouders. Over de Week van de Lentekriebels. Een projectweek in het basisonderwijs, over relationele en seksuele vorming.

Websites voor jongeren en volwassenen 

 • www.seksualiteit.nl: betrouwbare informatie over seksualiteit en relaties voor volwassenen. Met tests, oefeningen, tips en ervaringsverhalen. Aandacht voor seksuele problemen en hoe je deze kan oplossen. Extra informatie voor mensen met een ziekte en beperking.

 • www.anticonceptievoorjou.nl: informatie voor jongeren tot 25 jaar over alle soorten anticonceptiemiddelen. Door middel van een test vind je uit welke anticonceptie bij jou past.

 • www.sense.info: informatie voor jongeren over seks en relaties. Via sense.info vindt je een Sense-spreekuur in de buurt voor persoonlijk advies.

 • geentaboes.marokko.nl: vragen en antwoorden over relaties en seksualiteit voor (jong) volwassenen met een Marokkaanse achtergrond.

 • geentaboes.hababam.nl: vragen en antwoorden over relaties en sekualiteit voor (jong) volwassenen met een Turkse achtergrond.

 • www.noodpil.nl [tijdelijk niet beschikbaar]: website voor jongeren over effectief gebruik van de noodpil (morning-after pil). De noodpil is sinds 2005 zonder recept verkrijgbaar bij de drogist en in de apotheek.

 • www.onderzoekjegrens.nl: [tijdelijk niet beschikbaar] website voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Jongeren kunnen testen waar hun eigen grenzen liggen - op het gebied van privacy, intimiteit en seksualiteit. Met een speciale test voor jongeren met een lichamelijke beperking of chronische ziekte.

 • www.weetalwereld.nl : website over puberteit, liefde, seks en relaties voor dove en slechthorende jongeren. De site bevat illustraties, gebarentaal, gesproken en beschreven taal. En interactieve stripverhalen. Jongeren kunnen invloed uitoefenen op de verhaallijn. Zo zien ze de gevolgen van hun keuzes.  

 • www.zoenenenzo: website over liefde, relaties, seks en kinderen krijgen voor jongeren met een lichamelijke beperking, chronische ziekte of visuele beperking. De site is zeer toegankelijk, ook voor slechtziende en blinde jongeren.

Campagne seksuele gezondheid

 

De campagne seksuele gezondheid (2010 – 2012) richt zich op jongeren in de doelgroep 12-18 jaar. In de campagne ligt de nadruk op seksueel grensoverschrijdend gedrag en op anticonceptiegebruik.

 • www.maaksekslekkerduidelijk.nl: actiepagina op Hyves. Jongeren kunnen hun eigen handleiding maken. Deze handleiding kunnen ze delen met hun grote liefde en/of (Hyves)vrienden.

 • www.canyoufixit.nl:  educatieve game waarin 10 video's te zijn van situaties die neigen naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. De situaties komen voort uit het onderzoek 'Niet zomaar seks' van de Rutgers Nisso Groep. In de game kunnen jongeren door middel van de 'fix it'-knop de afloop beïnvloeden en punten verdienen.

 • www.uwkindenseks.nl: tips en filmpjes die ouders en opvoedbegeleiders helpen bij het praten met hun kind over seksualiteit en wensen en grenzen.

 • www.huneerstekeer.nl: acht jongeren krijgen een opdracht binnen het thema ‘De eerste keer. Dit verhaal kun je binnen één website bekijken en je kunt de karakters op verschillende manieren volgen. 

Overige campagnes

 

 • www.moedernacht.nl: jaarlijks overlijden 350.000 vrouwen ter wereld aan complicaties rondom  zwangerschap en bevalling. Dit zijn veelal onnodige sterfgevallen. Moedernacht vraagt aandacht voor het terugdringen van moedersterfte. Rutgers WPF is een van de organisatoren van de Moedernacht in Nederland.

 • www.signoflife.nl: zwangerschap is de grootste doodsoorzaak voor meisjes tussen 15 en 19 jaar in ontwikkelingslanden. De Europese campagne Sign of Life maakt mensen bewust van het lot van Afrikaanse meisjes en vraagt hier publieke en politieke aandacht voor. Rutgers WPF voert de campagne uit in Nederland. Sign of Life is inmiddels afgelopen, op 31 december 2012.

 • www.condoms4all.org: Rutgers WPF zet zich in voor de wereldwijde promotie van het vrouwencondoom en is een van de iniatiefnemers van het UAFC Joint Programme. UAFC staat voor Universal Access to Female Condoms: to make female condoms available, accessible and affordable for all.