Beleidsbeïnvloeding

Rutgers WPF werkt vanuit een rechtenbenadering. Dit houdt in dat we er in geloven dat alle mensen het recht hebben op het maken van hun eigen keuzes inzake seksuele en reproductieve gezondheid én dat deze individuele keuzes geaccepteerd worden. Deze rechtenbenadering en gendergelijkheid zijn basisvoorwaarden voor onze manier van werken.

Actieprogramma ICPD

Rutgers WPF draagt actief bij aan beïnvloeding van het beleid op nationaal, Europees en internationaal niveau. Doel is om ondersteuning te krijgen voor de implementatie van het Actieprogramma van de Internationale Conferentie voor Bevolking en Ontwikkeling (ICPD) die in 1994 plaatsvond in Caïro. 

Lokale beleidsbeïnvloeding

Daarnaast ondersteunt Rutgers WPF haar partners in ontwikkelingslanden met lokale beleidsbeïnvloeding op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Meer informatie

Lees meer over onze beleidsbeïnvloeding op www.rutgerswpf.org/content/advocacy (Engels).