Gezondheidszorg: versterken van de hulpverlening

Rutgers WPF ontwikkelt producten en diensten om professionals in de gezondheidszorg te ondersteunen.

Gezondheidszorg: ondersteunen en bevorderen van de seksuele gezondheid

Voor het bevorderen en ondersteunen van seksuele gezondheid is vooral de preventieve gezondheidszorg en de seksualiteitshulpverlening voor jongeren van belang. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor organisaties als Sense, Centra voor Jeugd & Gezin en voor GGD’en. 
In de preventieve gezondheidszorg gaat het vooral om het bereiken van kinderen en jongeren en hun ouders om hen op een positieve en informatieve manier te helpen en eventuele problemen tijdig te signaleren. Als het nodig is, kan worden doorverwezen naar de juiste hulpverleners.

Huisartsen en verloskundigen

Huisartsen en verloskundigen spelen een belangrijke rol bij het adviseren en voorschrijven van anticonceptie. Maar zij krijgen ook te maken met andere zaken op het gebied van seksuele gezondheid. Seksueel geweld, soa en seksuele functieproblemen zijn thema’s die in hun beroepspraktijken voorbij komen. Het is daarom belangrijk dat huisartsen en verloskundigen zich bewust zijn van het scala aan vraagstukken en mogelijkheden op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Zij moeten hier gepast en zonder schroom over kunnen adviseren en waar nodig signaleren en doorverwijzen.