Informatievoorziening aan publiek, professionals en media

Alle Nederlanders hebben recht op goede, betrouwbare informatie over seksualiteit en seksuele gezondheid. Rutgers WPF geeft deze informatie door middel van een breed aanbod van producten en diensten, zowel voor professionals als voor het algemene publiek.

Informatievoorziening

Naast folders en brochures is goede digitale informatie steeds belangrijker. Op internet is heel veel informatie over seksualiteit te vinden, maar kaf en koren zijn niet altijd makkelijk van elkaar te scheiden. Zowel publiek als professionals hechten aan betrouwbare en onafhankelijke informatie. Rutgers WPF verschaft die informatie, zowel online als offline.

Samenwerking

Informatievoorziening aan het publiek en professionals vindt niet alleen plaats via eigen kanalen van Rutgers WPF. Regelmatig werken wij samen in gemeenschappelijke initiatieven, onder andere met Soa Aids Nederland, Sense en diverse (publieks-)media.