Inkomstenbronnen

Rutgers WPF is een onafhankelijke organisatie met een maatschappelijke doelstelling, zonder winstoogmerk. Rutgers WPF heeft de ANBI status en mag het CBF keurmerk voeren. Wij vinden dat we gemeenschapsgeld op een zo effectief en efficiënt mogelijk manier moeten inzetten.

Externe partijen

We verwerven onze inkomsten bij partijen die het belangrijk vinden om de seksuele en reproductieve gezondheid in Nederland en daarbuiten te verbeteren en die daarom bereid zijn Rutgers WPF te financieren, al dan niet door het geven van concrete opdrachten.

Ministerie van VWS

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verstrekt jaarlijks een instellingssubsidie, waarvoor we belangrijke basisactiviteiten in Nederland kunnen uitvoeren. Voor grotere projecten moet Rutgers WPF zelf financiering zien te vinden. 

Andere inkomsten voor het werk in Nederland

Voor activiteiten in Nederland zoeken we zelf financiering door projectvoorstellen in te dienen bij fondsen, zoals het VSB-fonds, Stichting Kinderpostzegels, Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit of het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Ook schrijven we in op opdrachten van ministeries (VWS, OCW, Justitie), overheidsgerelateerde partijen (zoals ZonMw) of maatschappelijke organisaties.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Voor ons internationale werk is het Ministerie van Buitenlandse Zaken een belangrijke financier. Rutgers WPF maakt onderdeel uit van SRHR Alliantie 'Unite for Body Rights' en ontvangt subsidie uit het Mede Financierings Stelsel (MFS). 

Andere inkomsten voor het werk wereldwijd

Daarnaast schrijven we in op opdrachten (‘calls’) van allerlei internationale organisaties zoals de Europese Unie, de Wereldbank en ontvangen we bijdragen van zowel Nederlandse en internationale vermogensfondsen. Zo ontvangt Rutgers WPF jaarlijks een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Steun van particulieren

Rutgers WPF wordt niet alleen gesteund door overheden en organisaties. Wij zijn ook blij met onze particuliere gevers die seksuele en reproductieve rechten en gezondheid belangrijk vinden.

Jaarverslag

Lees voor de verantwoording van onze bestedingen ons jaarverslag.