Internationaal werk

In veel landen zijn seksuele en reproductieve rechten niet vanzelfsprekend. Seksuele gezondheid is in veel landen sterk verweven met armoede, gebrek aan kennis en voorzieningen, ongelijke kansen en taboes.

Rutgers WPF en partnerorganisaties

Rutgers WPF werkt met ruim 70 medewerkers vanuit Nederland, een land met een lange traditie op het gebied van seksuele gezondheid en rechten. Daarnaast is de organisatie met rond de 40 medewerkers op veldkantoren vertegenwoordigd in Indonesië en Pakistan (Het veldkantoor in Vietnam is gesloten sinds 13 maart 2013). Rutgers WPF heeft ook langjarige samenwerkingsverbanden met partnerorganisaties in Afrika en andere Aziatische landen. Bij deze samenwerking is er veel aandacht voor de lokale context.

Aandachtsgebieden

De internationale werkzaamheden van Rutgers WPF zijn met name in Azië en Afrika, maar ook binnen Europa zijn er diverse projecten. De belangrijkste aandachtsgebieden in het internationale werk zijn: 

  • Seksuele en relationele vorming;
  • Toegang tot anticonceptie, veilige abortus en goede zorg rondom zwangerschap en bevalling;
  • Bespreekbaar maken van gevoelige thema’s, zoals seksuele diversiteit, abortus en seksueel geweld;
  • Voorkomen van geweld tegen vrouwen en jongeren, waaronder seksueel geweld en seksuele intimidatie;
  • Capaciteitsversterking van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden.

 

Feiten en cijfers