Kennisbasis: onderzoek, beleid en innovatie

Het werk op het gebied van seksuele gezondheid heeft een goede kennisbasis nodig.

Hoofdactiviteiten

Rutgers WPF organiseert de kennisbasis door drie hoofdactiviteiten:

  • We doen onderzoek en zorgen ervoor dat we de kennis die dit oplevert goed ontsluiten;
  • We dragen bij aan ondersteuning van lokaal en overheidsbeleid;
  • We zorgen voor innovatieruimte om aan te haken bij relevante trends of actuele thema’s.

Onderzoek

Onderzoek vindt voor een deel plaats gekoppeld aan de gebieden waarin we werken: onderwijs, zorg voor kwetsbare groepen, gezondheidszorg en directe informatievoorziening aan publiek, professionals en media. Dit onderzoek betreft vooral interventiegebonden onderzoek. Daarnaast voert Rutgers WPF onderzoek uit om inzicht te verkrijgen in aard en omvang van de seksuele gezondheid én om inzicht te verkrijgen in de mechanismen die ten grondslag liggen aan seksuele gezondheid.

Beleidsondersteuning

Wij zorgen voor ondersteuning van lokaal en overheidsbeleid op basis van onderzoek en soms ook op basis van goede praktijkvoorbeelden (best practices). Pleitbezorging voor goede seksuele vorming en hulpverlening is noodzakelijk om bij beleidsmakers en overheden ruimte en aandacht te vragen voor seksuele gezondheid.

Innovatie

Rutgers WPF probeert in te spelen op actuele thema’s en trends. Voorbeelden hiervan zijn:

  • meer zelfbeschikkingsmogelijkheden van burgers; te vertalen naar meer zelfhulpmogelijkheden.
  • de digitalisering van informatie; bijvoorbeeld inspelen op digitale schoolborden.
  • de groeiende rol van sociale media.
  • media aandacht rond pedoseksualiteit (in kinderopvang, school en sport).
  • specifieke aandacht voor transgenders.