Kwetsbare groepen

Een aantal groepen in de samenleving verdient extra of aangepaste aandacht op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Zij worden niet of onvoldoende bereikt via reguliere kanalen als het onderwijs of de (preventieve) gezondheidszorg.

Begeleiding van specifieke groepen

Extra of aangepaste aandacht op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheidszorg gaat uit naar groepen die risico lopen op:

  • seksueel grensoverschrijdend gedrag (zowel slachtoffers als daders);
  • ongewenste zwangerschap;
  • soa.

Extra aandacht is nodig om herhaling van het risico of van het seksueel ongezonde gedrag te voorkomen.

Risicojongeren

Vooral jongeren verdienen extra aandacht. Zij zijn nog relatief goed te vormen en het is belangrijk te zoeken naar mogelijkheden om hun seksueel risicogedrag om te vormen in positief seksueel en relationeel gedrag. Risicojongeren zijn vaak lager opgeleid en komen vaker uit een problematische (gezins)omgeving. Zij worden bereikt door het jeugd- en jongerenwerk of zijn in beeld bij de jeugdzorg, de Raad van de Kinderbescherming of justitie en politie.

Mensen met een ziekte of beperking

Mensen met een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking hebben vaak specifieke problemen ten aanzien van seksuele en reproductieve ontwikkeling en gezondheid. Omdat hun lichaam niet goed functioneert kan de seksuele ontwikkeling, seksuele beleving en het seksueel functioneren verstoord raken. Daarbij komen vaak psychische problemen als gevolg van de ziekte of beperking.
Door een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen mensen ook kwetsbaarder zijn voor seksueel geweld. Enerzijds omdat ze fysiek en/of cognitief gezien minder weerbaar zijn. Anderzijds omdat er een grijs gebied is tussen noodzakelijke verzorging en ongewenste aanrakingen.

Seksuele disfuncties

Ook ‘gezonde’ mensen kunnen te maken krijgen met disfuncties op seksueel gebied, bijvoorbeeld pijn bij het vrijen of erectiestoornissen. Rutgers WPF biedt informatie over deze thema’s, zowel online als door middel van brochures.