Lespakket Relaties & Seksualiteit

Voor leerkrachten die lessen relationele en seksuele vorming willen geven aan leerlingen groep 1 t/m 8 basisonderwijs

Met het lespakket worden leerkrachten van groep 1 t/m 8 op eigentijdse en laagdrempelige wijze meegenomen in het geven van relationele en seksuele vorming. Zo kunnen zij met de lessen leerlingen ondersteunen in hun relationele en seksuele ontwikkeling.

Omvat:
- Algemene introductie in relationele en seksuele vorming
- Vier leskaternen* groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8
- Vragenbox voor anonieme vragen van leerlingen*
- Lesbrief over omgaan met seksuele diversiteit*
- Ondersteunend digibord
*deze producten zijn ook los verkrijgbaar in de webwinkel 

Beschrijving inhoud:
In de algemene introductie komen het belang van seksuele en relationele vorming in het basisonderwijs, de inhoud en opbouw van het totale lespakket, randvoorwaarden en aandachtspunten voor de voorbereiding en uitvoering van de lessen aan de orde. In elk leskatern staat een lesoverzicht voor twee leerjaren. Per ontwikkelingsfase worden verschillende lessen uitgewerkt.

Thema’s die aan bod komen, zijn: het eigen lichaam, zelfbeeld, verschillen tussen jongens en meisjes, bloot zijn, vriendschap, verliefdheid, verkering, relatievorming, seksuele diversiteit, veranderingen in de puberteit, voortplanting, zwangerschap, bevalling, seksualiteit, zelfbevrediging, media, weerbaarheid, wensen en grenzen, seksueel grensoverschrijdend gedrag, anticonceptie en soa.

Kwaliteit/effectiviteit:
Het lespakket is theoretisch goed onderbouwd. Beoordeeld door Loket Gezond Leven, een samenwerking tussen RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Jeugd Instituut en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Gerelateerde download(s):
- Inzage Algemene introductie: lesoverzicht lespakket
- Instructiebrief Vragenbox Relaties & Seksualiteit
- Lesbrief Omgaan met seksuele diversiteit in het basisonderwijs

Gerelateerde website(s):
www.lespakketrelatiesenseksualiteit.nl (digibord)
www.loketgezondleven.nl (interventiedatabase)