Lespakket Relaties & Seksualiteit met vragenbox

Lespakket relationele en seksuele vorming voor groep 1 t/m 8 met digibord-applicatie

Het lespakket Relaties & Seksualiteit biedt leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8 op eigentijdse wijze een goede basis voor het geven van relationele en seksuele vorming. Het lespakket bevat katernen voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw en een Vragenbox Relaties & Seksualiteit. De vragenbox kan worden gebruikt in de klas vanaf de middenbouw zodat leerlingen anoniem vragen kunnen stellen aan de leerkracht. Elk katern bevat lessuggesties over verschillende onderwerpen die te maken hebben met relaties en seksualiteit, aansluitend bij de belevingswereld van kinderen van verschillende leeftijden. Zo wordt in de onderbouw aandacht besteed aan verschillen tussen jongens en meisjes en aan de vraag hoe een baby in de buik groeit. In de middenbouw gaat het om een eigen lichaamsbeeld, vriendschap, voortplanting en zwangerschap en de bewustwording van eigen en andermans grenzen. In de bovenbouw is er ook aandacht voor de puberteit, veilig vrijen en grenzen. Het lespakket houdt rekening met verschillende culturen en religies en heeft aandacht voor uiteenlopende leefvormen.

De leskaternen en de vragenbox zijn ook los te bestellen. Hierbij raden wij aan om de Algemene introductie samen met het losse katern te gebruiken.

Bij het lespakket hoort een digibordapplicatie. Deze vindt u op www.lespakketrelatiesenseksualiteit.nl.