Visie en Missie

Rutgers WPF streeft naar een wereld waarin ieder mens zijn of haar eigen seksualiteit op een vrijwillige, prettige, veilige en gelijkwaardige manier kan beleven.

Seksualiteit is een basaal onderdeel van het leven van ieder mens. In een maatschappij waarin iedereen in vrijheid keuzes kan maken en in openheid met elkaar over dit onderwerp kan praten, ontstaan gelijkwaardige relaties en verbeteren seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Dit begint al bij een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Blijvende aandacht is nodig om problemen rond seksualiteit en het al dan niet krijgen van kinderen te voorkomen. Een gebrek aan vrijheid, openheid en kennis leidt nog te vaak tot seksuele dwang, ongewenste zwangerschappen en psychische en fysieke gezondheidsrisico’s. Ook culturele normen en waarden kunnen een gezonde seksualiteit belemmeren. Zo is het belangrijk om de positie van vrouwen te versterken en mannen te inspireren tot het worden van zorgzame partners en betrokken vaders. 

Mensen hebben recht op goede informatie en toegang tot betaalbare en bereikbare zorgvoorzieningen. De beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen bijvoorbeeld, om ongewenste zwangerschap en geslachtsziekten te voorkomen. Overheden moeten daar garant voor staan. 

Als mensen toegang hebben tot goede informatie en voorzieningen, kiezen ze er vaak voor om minder kinderen te krijgen dan voorgaande generaties. Dat komt veelal de gezondheid van vrouwen en kinderen ten goede. Vrouwen kunnen zichzelf beter ontwikkelen, en met kleinere gezinnen blijft er meer geld over voor onderwijs en zorg. Toegang tot informatie over seksualiteit en de toegankelijkheid van anticonceptie fungeren daarmee als één van de sleutels tegen armoede. Dat heeft niet alleen positieve gevolgen voor gemeenschappen, maar ook voor een ontwikkelingsland als geheel.

Missie

Rutgers WPF speelt een leidende rol in het versterken van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van mensen in Nederland en in Europa, Afrika en Azië. Wij hebben speciale aandacht voor de positie van jongeren, voor gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen én voor kwetsbare groepen. 

Voorlichting, pleitbezorging en onderzoek
De aanpak van Rutgers WPF is uniek omdat we seksuele gezondheid en rechten vanuit drie pijlers verbeteren:

  • met onderzoek, waardoor we inzicht hebben in de stand van zaken en ons werk onderbouwen met bewijsvoering.
  • met informatie, voorlichtingsmateriaal, adviezen, trainingen en tools voor professionals in het onderwijs en in de zorg, zodat zij mensen accuraat kunnen informeren en ondersteunen;
  • met pleitbezorging bij overheden en beleidsmakers om zo seksuele en reproductieve gezondheid en rechten  in te bedden in wet- en regelgeving en er voor te zorgen dat deze ook nageleefd wordt.

Om onze doelstellingen te bereiken werken wij samen met organisaties en internationale netwerken met vergelijkbare of aanvullende doelen. Wij gaan altijd uit van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en respecteren verschil in culturen en religie. 

We werken samen met onze doelgroepen aan een wereld waarin ieder mens zijn of haar eigen seksualiteit op een vrijwillige, prettige, veilige en gelijkwaardige manier kan beleven.