Over Rutgers WPF

Seksualiteit en relaties maken onderdeel uit van ieders leven. Een goede seksuele gezondheid heeft een positief effect op het welzijn van mensen. Heldere en betrouwbare informatie over seksualiteit is belangrijk, het helpt mensen om weloverwogen keuzes te maken.

Wat doet Rutgers WPF?

Rutgers WPF is een gerenommeerd kenniscentrum op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Wij maken praten over seks gewoon in verschillende culturen. Al jaren werken wij in Nederland, Afrika en Azië aan verbetering van de seksuele gezondheid van mensen. Dit doen we door middel van:

  • uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
  • ontwikkelen van producten en diensten;
  • beleidsbeïnvloeding.

Voor wie werken we?

Rutgers WPF ondersteunt professionals in hun werk zodat zij hun deskundigheid op het gebied van seksualiteit kunnen vergroten. Speciale aandacht in ons werk gaat uit naar jongeren, vrouwen en kwetsbare groepen, zoals mensen met een ziekte of beperking. Wij weten hoe we lastige onderwerpen met deze groepen kunnen bespreken. Ook omdat we hen zelf betrekken bij de ontwikkeling van producten en diensten voor hen.

ISO

Rutgers WPF is ISO gecertificeerd. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Rutgers WPF is in 2011 goedgekeurd door Lloyd's Register Quality Assurance volgens de ISO norm 9001:2008. Het huidige certificaat is geldig tot maart 2014.

Meer weten?

Over ons werk in Nederland.
Over ons internationale werk.

Fusie

Rutgers WPF komt voort uit een fusie tussen Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit, en WPF, World Population Foundation. Rutgers WPF is lid van IPPF, International Planned Parenthood Federation.

IPPF

IPPF is opgericht in 1952. Bij de oprichting waren twee Nederlanders nauw betrokken. Coen van Emde Boas, psychiater en seksuoloog, en Wim Storm, abortusarts. Beiden waren van mening dat geboorteregeling internationaal moest worden aangepakt. Storm was een voorvechter van verbreiding van anticonceptie en van het doen van medisch verantwoorde abortusingrepen. Lees meer in het In memoriam dat verscheen na het overlijden van dr. W.F. Storm in 1991.