Over Rutgers WPF

Rutgers WPF streeft naar een wereld waarin iedereen seksualiteit op een vrijwillige, prettige, en veilige manier kan beleven. En waarin we zelf kunnen bepalen of we kinderen willen en hoeveel. Seksualiteit is een basaal onderdeel van het leven van ieder mens.

Aanpak

Onze organisatie speelt een leidende rol in het versterken van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Als kenniscentrum werken wij nauw samen met partners in Nederland en over de hele wereld. Onze unieke aanpak is gebaseerd op drie pijlers:

  • We beïnvloeden het beleid van overheden en internationale organisaties om zo wet- en regelgeving te verbeteren;
  • We monitoren actuele ontwikkelingen en doen onderzoek om onze programma’s met feiten te onderbouwen;
  • We steunen professionals in de zorg en het onderwijs in zowel binnen- als buitenland. Wij vinden het belangrijk dat ze hun doelgroep binnen hun eigen culturele context kunnen informeren over seksualiteit. Om dit te bereiken ontwikkelen wij onder meer lespakketten, trainingen en voorlichtingsmaterialen.

Betere wereld

Ons werk leidt tot een wereld waarin gelijkwaardige relaties ontstaan en seksuele en reproductieve gezondheid verbetert. Dat doen wij graag samen met u. 

Film

 

Meer weten?

Over ons werk in Nederland.
Over ons internationale werk.

ISO

Rutgers WPF is ISO gecertificeerd. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Rutgers WPF is in 2014 opnieuw goedgekeurd door Lloyd's Register Quality Assurance volgens de ISO norm 9001:2008. Het huidige certificaat is geldig tot maart 2017. Rutgers WPF is ook getoetst op de Partos 9001 norm en krijgt de Partos 9001 verklaring.  

Fusie

Rutgers WPF komt voort uit een fusie tussen Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit, en WPF, World Population Foundation. Rutgers WPF is lid van IPPF, International Planned Parenthood Federation.

IPPF

IPPF is opgericht in 1952. Bij de oprichting waren twee Nederlanders nauw betrokken. Coen van Emde Boas, psychiater en seksuoloog, en Wim Storm, abortusarts. Beiden waren van mening dat geboorteregeling internationaal moest worden aangepakt. Storm was een voorvechter van verbreiding van anticonceptie en van het doen van medisch verantwoorde abortusingrepen. Lees meer in het In memoriam dat verscheen na het overlijden van dr. W.F. Storm in 1991.