Rutgers WPF in Nederland

Rutgers WPF ondersteunt professionals in hun werk, zodat zij hun deskundigheid op het gebied van seksualiteit kunnen vergroten. Op basis van wetenschappelijk onderzoek ontwikkelt Rutgers WPF producten en diensten, zoals voorlichtingsmateriaal, informatiebrochures en trainingen.

Producten en diensten

Onze producten en diensten zijn bedoeld voor professionals, zoals:

  • hulpverleners
  • docenten
  • artsen en verpleegkundigen
  • beleidsmakers
  • voorlichters
  • welzijnswerkers
  • zorginstellingen.

Meer informatie over onze producten en diensten kunt u vinden bij Zoeken op maat.

Speerpunten

Rutgers WPF heeft drie speerpunten op het gebied van seksuele en relationele gezondheid:

  • seksuele en relationele vorming;
  • preventie en signalering van seksuele gezondheidsrisico’s;
  • pleitbezorging voor en toe geleiding naar goede hulpverlening.

Aandachtsgebieden

Om bovengenoemde speerpunten te kunnen aanpakken, richt Rutgers WPF zich op de volgende aandachtsgebieden: