Wat is de SRHR alliantie?

Nog steeds zijn seksuele voorlichting, voorbehoedsmiddelen een veilige zwangerschap en bevalling niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Alliantie voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten bestaande uit AMREF Flying Doctors, CHOICE for Youth and Sexuality, dance4life, Rutgers WPF en Simavi werkt samen met 52 organisaties in 9 landen op deze terreinen. Samen maken zij het verschil.

SRHR Alliantie

De 5 Nederlandse organisaties die samen de SRHR Alliantie vormen, ontvangen subsidie van het Ministerie van Buitenlandse zaken voor het uitvoeren van het vijfjarig programma (2011 – 2015) Unite for Body Rights. SRHR is de Engelse afkorting van Sexual and Reproductive Health and Rights.

Unite for Body Rights

Het programma Unite for Body Rights wordt uitgevoerd in negen landen, waarvan vijf in Afrika (Ethiopië, Kenia, Malawi, Oeganda en Tanzania) en vier in Azië (Bangladesh, India, Indonesië en Pakistan). Centraal staan de Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten van mensen in deze negen landen.

Subsidie

Het subsidiebedrag van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het programma Unite for Body Rights is ruim €44 miljoen voor de periode 2011-2015. Daarmee bereikt de SRHR Alliantie naar schatting 2,5 miljoen mensen in negen Afrikaanse en Aziatische landen.

Millenniumdoelen

De samenwerkende organisaties dragen bij aan het bereiken van drie van de acht internationaal afgesproken Millenniumdoelen:

 • Gelijkheid tussen mannen en vrouwen (Millenniumdoel 3);
 • Terugdringen van moedersterfte en toegang tot anticonceptie (Millenniumdoel 5);
 • Terugdringen van hiv/aids (Millenniumdoel 6).

Doelstellingen

Het programma van de SRHR alliantie heeft de volgende doelstellingen:

 • Vergroten van het gebruik van anticonceptie, ook onder jongeren;
 • Vergroten van het gebruik en de kwaliteit van voorzieningen voor moeder- en kindzorg;
 • Verbetering van de kwaliteit en het bereik van seksuele voorlichting, op en buiten school;
 • Terugdringen van (seksueel) geweld tegen vrouwen;
 • Vergroten van de acceptatie van verschillende seksuele voorkeuren.

Focus Rutgers WPF

Rutgers WPF richt zich binnen de SRHR Alliantie op:

 • effectieve implementatie van interventies;
 • capaciteitsversterking van jongeren op het gebied van onderzoek, monitoring en evaluatie;
 • bespreekbaar maken van seksuele rechten, seksueel geweld en seksuele diversiteit;
 • uitgebreide seksuele voorlichting;
 • internationale beleidsbeïnvloeding.

Feiten en cijfers