Corporate film

Organisatie

Waarom is het werk van Rutgers WPF zo belangrijk? "Omdat het de kern lijkt te zijn van de meeste uitdagingen waar we in de wereld voor staan," zegt Jocye Nairuba van onze partnerorganisaties in Oeganda in onze corporate film. Leer ons werk in Nederland en het buitenland beter kennen en lees meer over onze organisatie.

Hoofdkantoor en veldkantoren

Het hoofdkantoor van Rutgers WPF staat in Utrecht. Van daaruit voeren wij met ruim 90 medewerkers zowel nationale als internationale programma’s uit. In twee landen hebben wij veldkantoren: in Pakistan en in Indonesië. Een derde wordt binnenkort naar verwachting opgericht in Oeganda. Vanuit de veldkantoren ontwikkelen we in nauwe samenwerking met lokale organisaties programma’s op het gebied van seksuele gezondheid en gezinsplanning die aansluiten bij de landen waarin we werken.

Wat voor mensen werken bij ons?

Consultants: medewerkers die voorlichtingsmateriaal, methodieken en trainingen ontwikkelen vanuit effectieve modellen van gezondheidsvoorlichting. Onze consultants zijn experts op specifieke terreinen. Ze worden vaak gevraagd als spreker op congressen en bij debatten.
Pleitbezorgers: medewerkers die samenwerken met beleidsmakers, (Euro)parlementariërs en een wereldwijd netwerk aan ngo's en maatschappelijke organisaties om ervoor te zorgen dat er progressief beleid komt (of blijft) op het gebied van onze thema's én voldoende fondsen om dat beleid te realiseren.
Onderzoekers: wetenschappelijk onderzoekers, veelal vanuit de psychologie, die  onderzoek doen op het gebied van sociale seksuologie. Zij publiceren artikelen in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften, en veel van onze onderzoekers zijn gepromoveerd.
Ondersteuners: een professionele organisatie als Rutgers WPF kan niet zonder goede ondersteunende afdelingen als Financiën, Communicatie & Fondsenwerving, Personeelszaken en Facilitaire zaken. De betrokkenheid bij ons werk is ook bij deze afdelingen groot.

Organogram Rutgers 2015

Onze inkomstenbronnen

Subsidies van ministeries
Jaarlijks krijgen wij van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een basissubsidie. Hiervan kunnen wij onze basisactiviteiten voor het onderwijs, de zorg en kwetsbare groepen uitvoeren.

Voor ons internationale werk dienen wij elke paar jaar samen met andere organisaties programma-aanvragen in bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Rutgers WPF maakt deel uit van de SRHR Alliance en krijgt subsidie uit het Medefinancieringsstelsel (MFS).

Bijdragen van fondsen
De overheidssubsidies vormen een belangrijk deel van onze inkomsten. Maar het is niet genoeg om grotere innovatieve projecten te kunnen bekostigen. Gelukkig zijn er partijen die het belangrijk vinden om de seksuele en reproductieve gezondheid in Nederland en daarbuiten te verbeteren en die daarom bereid zijn Rutgers WPF te financieren, al dan niet door het geven van concrete opdrachten.

We krijgen bijdragen van zowel Nederlandse als internationale vermogensfondsen. Zo ontvangt Rutgers WPF jaarlijks een bedrag van de Nationale Postcode Loterij. Voor activiteiten in Nederland zoeken we daarnaast financiering door projectvoorstellen in te dienen bij fondsen als het VSBfonds, Stichting Kinderpostzegels, Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Internationale fondsen waar we projectvoorstellen indienen zijn bijvoorbeeld de Bill & Melinda Gates Foundation en de William and Flora Hewlett Foundation.

Rutgers WPF wordt niet alleen gesteund door overheden en organisaties. Wij zijn ook blij met onze particuliere donateurs die seksuele en reproductieve rechten en gezondheid belangrijk vinden.

Inschrijven op opdrachten
Ook schrijven we in op opdrachten van ministeries (VWS, OCW, Justitie), aan de overheid gelieerde partijen (zoals ZonMw) of maatschappelijke organisaties. Voor het internationale werk schrijven we in op opdrachten (‘calls’) van bijvoorbeeld de Europese Unie en de Wereldbank.

Onze lidmaatschappen en keurmerken

Rutgers WPF is lid van de International Planned Parenthood Federation (IPPF). Wij mogen het CBF keurmerk voor fondsen voeren en zijn ISO-gecertificeerd.

Ecosoc

Rutgers WPF heeft de zogenaamde 'consultative status' bij de ECOSOC van de VN. Dat betekent dat wij bij speciale VN-vergaderingen zoals de CPD (Commission on Population and Development) en de CSW (Commission on the Status of Women) een geschreven statement mogen indienen. Bovendien is er ook spreektijd aan verbonden en mogen we dit statement ook ten gehore brengen tijdens zo'n vergadering. Op die manier brengen we onze visie op bepaalde thema's naar voren.

Onze wortels

De voorlopers van Rutgers WPF zijn de Rutgers Stichting en het Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek (NISSO), later verenigd in de Rutgers Nisso Groep, en de World Population Foundation (WPF).

Lees meer

Profielen van onze medewerkers
Over onze veldkantoren
Onze geschiedenis

Samenwerken met Rutgers WPF?

Wilt u bijdragen aan ons werk? Of ziet u andere mogelijkheden voor een samenwerking? Wij horen het graag!

Contact